• EN
 • TH
 • CN

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 65


*เงื่อนไขสำหรับเครดิตเงินคืน

 1. รับสิทธิพิเศษได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต
 2. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยและลงทะเบียนก่อนใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 65 เท่านั้น
 3. สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา และ ซิตี้ เพรสทีจ จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท / ท่าน (รวมบัตรหลัก และบัตรเสริม) / ตลอดรายการ
 4. สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ ประเภทอื่น จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,600 บาท / ท่าน (รวมบัตรหลัก และบัตรเสริม) / ตลอดรายการ
 5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นแบ่งจ่ายCiti PayLite ได้
 6. ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการ
 7. เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 8. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้เครดิตเงินคืนสำหรับรายการที่ถูกยกเลิก
 9. สมาชิกฯ ต้องคงสภาพสมาชิกฯ จนถึงวันที่ทำรายการมอบเครดิตเงินคืน
 10. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระเงิน
 12. ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้า บริการ หรือการจัดจำหน่าย หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 13. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 14. UACB68

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 65


*เงื่อนไขสำหรับเครดิตเงินคืน

 1. รับสิทธิพิเศษได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต
 2. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยและลงทะเบียนก่อนใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 65 เท่านั้น
 3. สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา และ ซิตี้ เพรสทีจ จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท / ท่าน (รวมบัตรหลัก และบัตรเสริม) / ตลอดรายการ
 4. สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ ประเภทอื่น จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,600 บาท / ท่าน (รวมบัตรหลัก และบัตรเสริม) / ตลอดรายการ
 5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นแบ่งจ่ายCiti PayLite ได้
 6. ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการ
 7. เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 8. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้เครดิตเงินคืนสำหรับรายการที่ถูกยกเลิก
 9. สมาชิกฯ ต้องคงสภาพสมาชิกฯ จนถึงวันที่ทำรายการมอบเครดิตเงินคืน
 10. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระเงิน
 12. ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้า บริการ หรือการจัดจำหน่าย หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 13. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 14. UACB68

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 65


*เงื่อนไขสำหรับเครดิตเงินคืน

 1. รับสิทธิพิเศษได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต
 2. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยและลงทะเบียนก่อนใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 65 เท่านั้น
 3. สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา และ ซิตี้ เพรสทีจ จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท / ท่าน (รวมบัตรหลัก และบัตรเสริม) / ตลอดรายการ
 4. สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ ประเภทอื่น จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,600 บาท / ท่าน (รวมบัตรหลัก และบัตรเสริม) / ตลอดรายการ
 5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นแบ่งจ่ายCiti PayLite ได้
 6. ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการ
 7. เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 8. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้เครดิตเงินคืนสำหรับรายการที่ถูกยกเลิก
 9. สมาชิกฯ ต้องคงสภาพสมาชิกฯ จนถึงวันที่ทำรายการมอบเครดิตเงินคืน
 10. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระเงิน
 12. ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้า บริการ หรือการจัดจำหน่าย หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 13. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 14. UACB68