• EN
 • TH
 • CN

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16,000 บาท และแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16,000 บาท และแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16,000 บาท และแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์

1 - 31 ต.ค. 65

*เงื่อนไขพิเศษที่ 1

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายเต็มจำนวนผ่านเครื่อง EDC ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น
 2. เมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนดจะได้รับเครดิตเงินคืนดังนี้;

 

 1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อเข้าร่วมรายการโดยพิมพ์ KP33 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (ใบที่ใช้จ่าย) ส่ง SMS มาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น
 2. ยกเว้น รายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร / สินค้าแลกซื้อ / รายการแบ่งชำระทุกประเภท (แบ่งชำระ0% SCB ดีจัง และ ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY หรือ SCB Call Center) / สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ / การคืนสินค้า
 3. ในกรณีที่ทางธนาคารตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการแบ่งชำระค่าสินค้าชิ้นเดียวกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืนได้
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
 5. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 6. ธนาคารจะทำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขให้ภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

**เงื่อนไขพิเศษที่ 2:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิต Family Plus, บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท และบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายเต็มจำนวนผ่านเครื่อง EDC ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565 และใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืนดังนี้
  • ทุกวัน สำหรับบัตรเครดิต SCB ทุกประเภท แลกรับเครดิตเงินคืน 10% โดยจำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน / ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 2. ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า / เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / รายการแบ่งชำระทุกประเภท (แบ่งชำระ0% SCB ดีจัง และ ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY หรือ SCB Call Center) / สินค้าแลกซื้อ
 3. คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้/ ขอคืน/ยกเลิกได้ทุกกรณี และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced) ได้
 4. ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

*/**เงื่อนไขรวม:

 1. ขอสงวนสิทธิ์การให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะได้รับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ / หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ / หรือทางธุรกิจทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 3. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ / หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ / หรือ นำเข้า และ / หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ / หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 4. ธนาคาร และ คิง เพาเวอร์ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ คิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 5. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

***เงื่อนไขแบ่งชำระ 0% SCB ดีจัง นานสูงสุด 10 เดือน และใช้คะแนนเท่ายอดซื้อตามเซลล์สลิป

 1. สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิต SCB Family Plus บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท และบัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบแบ่งจ่าย 0% SCB ดีจังตามระยะเวลาแบ่งจ่ายที่กำหนด ณ วันที่ทำรายการที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น โดย
  • ทุกวัน แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อตามเซลล์สลิป โดยจำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน (หรือเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท) / ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน) / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 1. ผู้ถือบัตรต้องติดต่อแลกคะแนนที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ โดยแสดงเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันที่ทำรายการแบ่งจ่ายเท่านั้น
 2. คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ / ขอคืน / ยกเลิกได้ทุกกรณี และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced) ได้
 3. ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 4. ยกเว้น สินค้าแผนกสุราและบุหรี่, รายการ ดีจัง แบ่งชำระรายเดือนที่ทำรายการผ่าน SCB Call Center และแอป SCB EASY หรือ SCB Call Center, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิก และการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
 5. ขอสงวนสิทธิ์การให้สิทธิประโยชน์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะได้รับสิทธิประโยชน์และรับเครดิตเงินคืนทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ / หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ และเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 6. การแบ่งจ่าย SCB ดีจัง ดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ตลอดระยะเวลาการแบ่งจ่าย หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการแบ่งจ่ายครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นสำหรับจำนวนเงินแบ่งจ่ายคงเหลืออยู่ทั้งหมด
 7. กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดการแบ่งจ่าย ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดเงินคงค้างทั้งหมดเต็มจำนวน
 8. กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระเงินเข้ามายังธนาคารน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที โดยธนาคารมีสิทธิ์ร้องขอให้ผู้ถือบัตรชำระยอดคงค้างทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามที่ธนาคารประกาศหรือกำหนด ณ ขณะนั้น
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้การใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ / หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 10. ธนาคารและ คิง เพาเวอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ คิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 11. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

***แบ่งชำระ 0%

 • 6 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales)) / เซลล์สลิป หรือ 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales)) / เซลล์สลิป เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ (ยกเว้น รายการ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่)

1 - 31 ต.ค. 65

*เงื่อนไขพิเศษที่ 1

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายเต็มจำนวนผ่านเครื่อง EDC ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น
 2. เมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนดจะได้รับเครดิตเงินคืนดังนี้;

 

 1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อเข้าร่วมรายการโดยพิมพ์ KP33 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (ใบที่ใช้จ่าย) ส่ง SMS มาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น
 2. ยกเว้น รายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร / สินค้าแลกซื้อ / รายการแบ่งชำระทุกประเภท (แบ่งชำระ0% SCB ดีจัง และ ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY หรือ SCB Call Center) / สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ / การคืนสินค้า
 3. ในกรณีที่ทางธนาคารตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการแบ่งชำระค่าสินค้าชิ้นเดียวกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืนได้
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
 5. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 6. ธนาคารจะทำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขให้ภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

**เงื่อนไขพิเศษที่ 2:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิต Family Plus, บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท และบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายเต็มจำนวนผ่านเครื่อง EDC ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565 และใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืนดังนี้
  • ทุกวัน สำหรับบัตรเครดิต SCB ทุกประเภท แลกรับเครดิตเงินคืน 10% โดยจำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน / ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 2. ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า / เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / รายการแบ่งชำระทุกประเภท (แบ่งชำระ0% SCB ดีจัง และ ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY หรือ SCB Call Center) / สินค้าแลกซื้อ
 3. คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้/ ขอคืน/ยกเลิกได้ทุกกรณี และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced) ได้
 4. ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

*/**เงื่อนไขรวม:

 1. ขอสงวนสิทธิ์การให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะได้รับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ / หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ / หรือทางธุรกิจทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 3. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ / หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ / หรือ นำเข้า และ / หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ / หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 4. ธนาคาร และ คิง เพาเวอร์ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ คิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 5. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

***เงื่อนไขแบ่งชำระ 0% SCB ดีจัง นานสูงสุด 10 เดือน และใช้คะแนนเท่ายอดซื้อตามเซลล์สลิป

 1. สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิต SCB Family Plus บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท และบัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบแบ่งจ่าย 0% SCB ดีจังตามระยะเวลาแบ่งจ่ายที่กำหนด ณ วันที่ทำรายการที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น โดย
  • ทุกวัน แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อตามเซลล์สลิป โดยจำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน (หรือเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท) / ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน) / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 1. ผู้ถือบัตรต้องติดต่อแลกคะแนนที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ โดยแสดงเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันที่ทำรายการแบ่งจ่ายเท่านั้น
 2. คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ / ขอคืน / ยกเลิกได้ทุกกรณี และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced) ได้
 3. ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 4. ยกเว้น สินค้าแผนกสุราและบุหรี่, รายการ ดีจัง แบ่งชำระรายเดือนที่ทำรายการผ่าน SCB Call Center และแอป SCB EASY หรือ SCB Call Center, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิก และการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
 5. ขอสงวนสิทธิ์การให้สิทธิประโยชน์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะได้รับสิทธิประโยชน์และรับเครดิตเงินคืนทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ / หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ และเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 6. การแบ่งจ่าย SCB ดีจัง ดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ตลอดระยะเวลาการแบ่งจ่าย หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการแบ่งจ่ายครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นสำหรับจำนวนเงินแบ่งจ่ายคงเหลืออยู่ทั้งหมด
 7. กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดการแบ่งจ่าย ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดเงินคงค้างทั้งหมดเต็มจำนวน
 8. กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระเงินเข้ามายังธนาคารน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที โดยธนาคารมีสิทธิ์ร้องขอให้ผู้ถือบัตรชำระยอดคงค้างทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามที่ธนาคารประกาศหรือกำหนด ณ ขณะนั้น
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้การใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ / หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 10. ธนาคารและ คิง เพาเวอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ คิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 11. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

***แบ่งชำระ 0%

 • 6 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales)) / เซลล์สลิป หรือ 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales)) / เซลล์สลิป เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ (ยกเว้น รายการ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่)

1 - 31 ต.ค. 65

*เงื่อนไขพิเศษที่ 1

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายเต็มจำนวนผ่านเครื่อง EDC ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น
 2. เมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนดจะได้รับเครดิตเงินคืนดังนี้;

 

 1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อเข้าร่วมรายการโดยพิมพ์ KP33 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (ใบที่ใช้จ่าย) ส่ง SMS มาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น
 2. ยกเว้น รายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร / สินค้าแลกซื้อ / รายการแบ่งชำระทุกประเภท (แบ่งชำระ0% SCB ดีจัง และ ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY หรือ SCB Call Center) / สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ / การคืนสินค้า
 3. ในกรณีที่ทางธนาคารตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการแบ่งชำระค่าสินค้าชิ้นเดียวกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืนได้
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
 5. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 6. ธนาคารจะทำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขให้ภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

**เงื่อนไขพิเศษที่ 2:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิต Family Plus, บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท และบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายเต็มจำนวนผ่านเครื่อง EDC ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565 และใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืนดังนี้
  • ทุกวัน สำหรับบัตรเครดิต SCB ทุกประเภท แลกรับเครดิตเงินคืน 10% โดยจำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน / ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 2. ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า / เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / รายการแบ่งชำระทุกประเภท (แบ่งชำระ0% SCB ดีจัง และ ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY หรือ SCB Call Center) / สินค้าแลกซื้อ
 3. คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้/ ขอคืน/ยกเลิกได้ทุกกรณี และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced) ได้
 4. ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

*/**เงื่อนไขรวม:

 1. ขอสงวนสิทธิ์การให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะได้รับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ / หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ / หรือทางธุรกิจทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 3. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ / หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ / หรือ นำเข้า และ / หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ / หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 4. ธนาคาร และ คิง เพาเวอร์ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ คิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 5. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

***เงื่อนไขแบ่งชำระ 0% SCB ดีจัง นานสูงสุด 10 เดือน และใช้คะแนนเท่ายอดซื้อตามเซลล์สลิป

 1. สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิต SCB Family Plus บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท และบัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบแบ่งจ่าย 0% SCB ดีจังตามระยะเวลาแบ่งจ่ายที่กำหนด ณ วันที่ทำรายการที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น โดย
  • ทุกวัน แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อตามเซลล์สลิป โดยจำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน (หรือเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท) / ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน) / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 1. ผู้ถือบัตรต้องติดต่อแลกคะแนนที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ โดยแสดงเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันที่ทำรายการแบ่งจ่ายเท่านั้น
 2. คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ / ขอคืน / ยกเลิกได้ทุกกรณี และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced) ได้
 3. ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 4. ยกเว้น สินค้าแผนกสุราและบุหรี่, รายการ ดีจัง แบ่งชำระรายเดือนที่ทำรายการผ่าน SCB Call Center และแอป SCB EASY หรือ SCB Call Center, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิก และการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
 5. ขอสงวนสิทธิ์การให้สิทธิประโยชน์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะได้รับสิทธิประโยชน์และรับเครดิตเงินคืนทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ / หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ และเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 6. การแบ่งจ่าย SCB ดีจัง ดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ตลอดระยะเวลาการแบ่งจ่าย หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการแบ่งจ่ายครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นสำหรับจำนวนเงินแบ่งจ่ายคงเหลืออยู่ทั้งหมด
 7. กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดการแบ่งจ่าย ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดเงินคงค้างทั้งหมดเต็มจำนวน
 8. กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระเงินเข้ามายังธนาคารน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที โดยธนาคารมีสิทธิ์ร้องขอให้ผู้ถือบัตรชำระยอดคงค้างทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามที่ธนาคารประกาศหรือกำหนด ณ ขณะนั้น
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้การใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ / หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 10. ธนาคารและ คิง เพาเวอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ คิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 11. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

***แบ่งชำระ 0%

 • 6 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales)) / เซลล์สลิป หรือ 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales)) / เซลล์สลิป เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ (ยกเว้น รายการ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่)